La Linière in de as

We hebben vreselijk nieuws over het vluchtelingenkamp “La Linière” in Duinkerke 🙁 Maandagavond braken er rellen uit in het kamp.

Jonge Afghanen gingen met Koerden op de vuist. Het kwam uiteindelijk tot een aanvaring met de oproerpolitie, die daarbij traangas inzette. Overal werden vuurtjes aangestoken, waardoor veel hutten in lichterlaaie stonden.

Daarna brandde driekwart van het kamp af. De bewoners werden geëvacueerd, maar zijn al hun bezittingen kwijt. Ook de vrijwilligers moesten het kamp ter stond verlaten. Er zijn ook tal van gewonden gevallen, waaronder enkele ernstig. Het kamp is intussen onbewoonbaar verklaard en zou ook niet meer opnieuw worden opgebouwd.

Een 600-tal vluchtelingen zijn intussen tijdelijk opgevangen in sporthallen in de buurt. Omdat de Paasvakantie bijna ten einde is, worden die vluchtelingen overgeplaatst naar andere centra, verspreid over gans Frankrijk. Honderden vluchtelingen zijn momenteel op de dool geraakt en hebben geen opvang.

Vrijwilligers proberen de situatie zo goed mogelijk op te vangen. Maar de gemeente en politie maken het quasi onmogelijk om goed te kunnen helpen. Er zijn heel veel vluchtelingen verdwenen en niemand weet waarnaar toe.

Er is getracht een nieuw tentenkamp op te starten door mensensmokkelaars, maar dat kamp werd kort nadien alweer ontruimd door de oproerpolitie. Vluchtelingen zouden nu her en der in de stad overnachten, op straat, of in de bosjes in de rand van Duinkerke en aanverwante gemeentes.

De situatie is schrijnend, maar wordt zoveel mogelijk uit de media geweerd. De nakende presidentsverkiezingen hebben daar allicht ook mee te maken, want Marie Le Pen wordt sterk vertegenwoordigd en gesteund in Pas-de-Calais. Voor wat Front National betreft is de boel netjes “opgeruimd”.

Er is dus geen vluchtelingenkamp meer om naar toe te trekken. Er zijn nog steeds een aantal illegale kampen in de provincie, maar die zijn moeilijk te vinden. Wat ook logisch is, gezien men niet wil dat ook die kampen worden ontruimd.

Opvangplaatsen in Frankrijk komt men sowieso tekort en de wachtlijst om asiel te verkrijgen loopt op tot ruim 2 jaar. Dus vluchtelingen roeien met de riemen die ze hebben en proberen zoveel mogelijk “onder de radar” te blijven. Mensensmokkelaars maken daar natuurlijk handig gebruik van.

Even werd er gevreesd voor een invasie van vluchtelingen aan onze Belgische kust, maar die angst bleek uiteindeljk ongegrond. Alhoewel nog steeds vluchtelingen voor een of twee nachten afzakken naar Zeebrugge, waar ze gelukkig ook weer door vrijwiligers worden opgevangen. Ook al is het heel moeilijk, want politie pakt vluchtelingen op van zodra ze in het vizier komen.

Kevin en ik weten momenteel even niet waar we kunnen helpen en wat de toekomst zal brengen. De Jungle van Calais is met de grond gelijk gemaakt, het oude modderkamp van Duinkerke verging hetzelfde lot, en dit nieuwe officiële humanitaire kamp is niet meer toegankelijk. Het terrein is volledig opgeruimd intussen.

We hebben natuurlijk nog een heleboel werk te verrichten, hier in Vlaanderen, waar we een aantal erkende vluchtelingen blijven volgen en ondersteunen. We kunnen alleen maar hopen dat er nieuwe openingen en kansen komen om ook de illegale vluchtelingen, die nog steeds afzakken naar Noord-Frankrijk, op een of andere manier ook bij te kunnen staan.

Geef een reactie